Pomiary Parametrów Oświetlenia

Dla zapewnienia odpowiednich warunków widzenia, nasza firma oferuje usługę pomiarów oświetlenia, obejmującą różne aspekty światła. Nasze doświadczenie i szkoleń zdobytych w Instytucie Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu  oraz Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej  im. Józefa Tuliszkowskiego PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY pozwalają nam na profesjonalną obsługę. 

  • Oświetlenie ogólne
  • Oświetlenie stanowisk pracy
  • Oświetlenie awaryjne-ewakuacyjne
  • Pomiary luminancji (jaskrawości) dróg, tuneli, sygnalizacji oraz znaków reklam świetlnych i opraw oświetleniowych.