Pomiary Ochrony Przeciwporażeniowej

Wykonujemy pomiary ochrony przeciwporażeniowej instalacji i urządzeń elektrycznych :

 • Pomiar rezystancji izolacji obwodów I i III-fazowych
 • Pomiar impedancji pętli zwarcia
 • Pomiar ciągłości przewodów ochronnych
 • Badania i pomiary eksploatacyjne urządzeń piorunochronnych
 • Badania wyłączników różnicowo – prądowych
 • Badania i analiza parametrów instalacji elektrycznych – Analizator sieciowy
 • Badania kabli niskiego i średniego napięcia
 • Badania Ładowarek samochodów elektrycznych
 • Badania transformatorów i urządzeń elektrycznych,
 • Badania i sprawdzenia działania Głównego Wyłącznika Prądu Ppoż.
 • Badania elektronarzędzi, spawarek i urządzeń elektrycznych
 • Sporządzanie protokołów po pomiarowych wraz z zaleceniami.

Zapewniamy kompleksową obsługę w zakresie pomiarów elektrycznych , gwarantując precyzję wykonania oraz zgodność z najwyższymi standardami branżowymi. Posiadamy legalizowane mierniki i przyrządy ,oraz dysponujemy specjalistycznym oprogramowaniem do dokładnego dokumentowania wyników pomiarów parametrów instalacji elektrycznych.
Posiadamy Uprawnienia Grupy G1 E-1 D-1 -Eksploatacji Dozoru. Prac Kontrolno Pomiarowych
Przepisy:
W art. 62 P.b. ustawodawca zobowiązuje zarządcę lub właściciela obiektu budowlanego do okresowych kontroli obiektów podczas ich użytkowania. Są to okresowe kontrole wykonywane, co najmniej raz w roku i okresowe kontrole wykonywane, co najmniej raz na pięć lat..