Konserwacje i Przeglądy Instalacji i Urządzeń Elektrycznych

Regularne kontrolowanie i przeglądy stanu instalacji i urządzeń elektrycznych to ważny element w zapobieganiu poważniejszym awariom i eliminowaniu potencjalnych zagrożeń płynących z nieprawidłowego funkcjonowania systemu dostawy prądu. Ponadto okresowe przeglądy, konserwacje i badania są niezbędne i  wymagane zgodnie z przepisami prawa, obejmując zarówno budynki mieszkalne, jak i obiekty przemysłowe.
Firma ARTLUX świadczy usługi konserwacji, przeglądów badań instalacji i urządzeń energetycznych:

Stacje Transformatorowe, Rozdzielnie Średniego i Niskiego napięcia na terenie całej Polski.

Pozwól nam zadbać o swoje bezpieczeństwo, powierzając kontrolę nad sprawnością elektryczną budynków.